Windykacja na Łotwie

Andrzej Żurawski        07 września 2018        Komentarze (0)

Windykacja na Łotwie jest tematem, którym w ostatnim czasie zajmuję się wyjątkowo często. Najczęściej kontaktują się ze mną przedsiębiorcy, którzy sprzedali towar na Łotwę i nie otrzymał umówionej zapłaty lub zapłacili za towar, którego następnie nie otrzymali.

Całe szczęście zarówno polskie i jak łotewskie prawo przewiduje szereg możliwości. Wystarczy je znać i wiedzieć jak je stosować.

Windykacja na Łotwie

Windykacja na Łotwie przy wykorzystaniu polskiego sądu.

W zależności od wysokości wierzytelności można podjąć działania w celu odzyskania pieniędzy wykorzystując:

  • postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
  • europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Na temat europejskiego nakazu zapłaty możesz przeczytać – TUTAJ

Jeżeli chcemy szybko działać w celu zabezpieczenia środków na rachunku bankowym należącym do dłużnika możemy wykorzystać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Na temat europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym możesz przeczytać – TUTAJ

Windykacja na Łotwie przy wykorzystaniu sądu łotewskiego

W przypadku, w którym sąd polski nie będzie właściwy do rozpoznania sprawy istnieje możliwość podjęcia działań przed sądem łotewskim.

Kiedy sąd polski będzie właściwy, a kiedy nie – przeczytaj TUTAJ

Czasem spotykam się wśród klientów obawą przed skierowaniem sprawy przed sąd innego państwa. W przypadku sądów łotewskich jest to nieuzasadnione. Często postępowania przed sądami łotewskimi załatwiane są szybciej niż analogiczne postępowania przed sądami polskimi. Oczywiście, windykacja na Łotwie za pośrednictwem sądu łotewskiego wymaga udziału kancelarii łotewskiej. Jednak korzystając z usług kancelarii polskiej współpracującej z prawnikami łotewskimi można uzyskać korzystne warunki finansowe.

Czy windykacja na Łotwie przy wykorzystaniu sądu łotewskiego jest kosztowna?

Aby zobrazować poziom kosztów związanych z postępowaniem przed sądem łotewskim posłużę się przykładem jednej ze spraw.

Zgłosił się do mnie klient, który dostarczył dłużnikowi na Łotwie towar o wartości ok 13.000 euro. Mimo wezwań dłużnik nie był zainteresowany dobrowolną spłatą zadłużenia. Uzyskaliśmy w kancelarii łotewskiej, z którą współpracujemy, ofertę reprezentacji w sprawie na następujących warunkach finansowych:

Opcja 1 – zwykłe postępowanie sądowe

W tym przypadku przeprowadzane jest zwykłe postępowanie sądowe, na rozprawach organizowanych przez sąd. Postępowanie kończy się wydaniem wyroku.

  • opłata sądowa: 690 euro
  • opłata kancelaryjna: 3,30 euro
  • wynagrodzenie za reprezentację w sprawie: 600 euro
  • udział w czynnościach przed sądem: 100 euro

Opcja 2 – postępowanie uproszczone

W odniesieniu do roszczeń wynikających z umowy, których termin płatności został ustalony i upłynął bezskutecznie, zgodnie z łotewskim prawem cywilnym procesowym można spróbować zgłosić pojedyncze roszczenie (z pojedynczej faktury) w procedurze uproszczonej. Warunkiem jest aby kwota roszczenia nie przekraczała 15.000 euro. W tej konkretnej sprawie warunki finansowe postepowania uproszczonego przedstawiały się następująco:

  • opłata sądowa: 2% dochodzonego roszczenia
  • wynagrodzenie za reprezentację w sprawie: 200 euro

Procedura nie obejmuje rozprawy sądowej. Po otrzymaniu takiego roszczenia sąd przesyła wezwanie do dłużnika i jeżeli dłużnik nie sprzeciwia się w konkretnym formularzu odpowiedzi na pozew, sąd wydaje nakaz. Ta procedura zajmuje znacznie krótszy czas niż zwykła procedura (na ogół około 40 dni). Jeżeli dłużnik sprzeciwia się roszczeniu, postępowanie to zostaje zakończone a wierzyciel ma prawo kontynuować postępowanie w trybie zwykłym. W tej sytuacji opłata uiszczona za procedurę uproszczoną może zostać zaliczona na poczet opłaty sądowej za zwykły proces. Jeżeli dłużnik nie sprzeciwi się roszczeniu nakaz wydany przez sąd nadaje się do przymusowego wykonania przez komornika.

Kancelaria łotewska zaproponowała, aby spróbować uzyskać nakaz w odniesieniu do jednej faktury o największej wartości. Jako próba sprawdzenia, czy dłużnik będzie się sprzeciwiał wydaniu nakazu. W zależności od tego przebiegu tego postępowania będzie można określić, czy także w przypadku pozostałych faktur będzie zachodziła możliwość zastosowania tego przyśpieszonego postępowania.

Co prawda powyżej napisałem, że windykacja na Łotwie może być przeprowadzona przy zastosowaniu procedury uproszczonej jedynie do wierzytelności do 15.000 euro ale są pewne sposoby aby to postępowanie przeprowadzić także w odniesieniu do większych należności…

Każda sprawa jest jednak indywidualna, stąd też zapraszam do kontaktu w celu indywidualnego omówienia Twojej sprawy i wyboru najlepszej dla Ciebie metody windykacji na Łotwie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: