Wezwanie do zapłaty

Andrzej Żurawski        28 października 2015        Komentarze (0)

Wezwanie do zapłaty jest jednym z podstawowych dokumentów, jakim posługują się kancelarie prowadzące sprawy windykacyjne. W dniu dzisiejszym, przygotowując wezwanie do zapłaty adresowane do dłużnika jednego z klientów naszej kancelarii postanowiłem rozłożyć je na części składowe i wskazać, jakie są konieczne elementy wezwania aby należycie spełniało swoją, mobilizującą dłużnika, funkcję.

Wezwanie do zapłaty

Prawidłowo napisane wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

1. miejsce oraz data sporządzenia;

2. prawidłowe określenie adresata wezwania – podanie pełnej nazwy osoby prawnej bądź imienia i nazwiska osoby fizycznej ze wskazaniem adresu lub siedziby;

3. prawidłowe oznaczenie pisma – wskazanie czy jest to ostateczne wezwanie do zapłaty należności przed skierowaniem sprawy na drogę postepowania sądowego, czy też przypomnienie o zaistniałej zaległości;

4. określenie terminu zapłaty należności oraz sposobu, w jaki należy wykonać płatność (np. przelewem na podany numeru rachunku bankowego);

5. określenie dokładnej wysokości należności wraz ze świadczeniami przynależnymi (takimi jak odsetki) i źródła z jakiego wynika (np. faktura, umowa etc.);

6. Określenie sankcji braku zapłaty zgodnie z wezwaniem, np:

  • zlecenie windykacji firmie windykacyjnej;
  • wstrzymanie dalszych dostaw oraz zawieszenie współpracy;
  • udostepnienie informacji o dłużniku w rejestrze dłużników;
  • zlecenie sprzedaży wierzytelności na giełdzie należności, a tym samym upublicznienie informacji o zobowiązaniach;
  • skierowanie sprawy na drogę postepowania sądowego, co wiązać się będzie z dodatkowymi wysokimi kosztami dla dłużnika;
  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;

7. Podpis osoby wysyłającej wezwanie wraz ze wskazaniem danych kontaktowych;

8. Wezwanie może również zawierać załączniki:

  • kserokopie niezapłaconych faktur;
  • pełnomocnictwo, w przypadku gdy wezwanie wysyłane jest w imieniu wierzyciela przez inną osobę.

9. wezwanie zawsze powinno zostać wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

  • w procesie sądowym pozwala wykazać, iż dłużnik nie spełnił dobrowolnie należności;
  • w przypadku osób fizycznych może przyczynić się do potwierdzenia adres zamieszkania.

Wezwanie do zapłaty może zostać wysłane lub przekazane dłużnikowi w dowolny sposób, który pozwoli na potwierdzenie faktu jego doręczenia. Do najczęściej spotykanych sposobów doręczenia należy nadanie przesyłki pocztowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ale możliwe jest również wykorzystanie usługi kurierskiej, czy osobiste dostarczenie pisma do dłużnika. Niezależnie od formy doręczenia istotne jest abyśmy dysponowali potwierdzeniem, że do doręczenia wezwania faktycznie doszło.

Dowiedz się jak sporządzić wezwanie do zapłaty w języku angielskim – TUTAJ
Dowiedz się jak sporządzić wezwanie do zapłaty w języku niemieckim – TUTAJ

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: