Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty

Andrzej Żurawski        25 października 2018        Komentarze (0)

Jak wnieść sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty? Z takim pytaniem czytelnicy mojego bloga zgłaszają się do mnie bardzo często.

Prawo europejskie przewiduje możliwość złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty przed sądem siedziby pozwanego. Przewiduje jednak również możliwość skierowania pozwu do sądu państwa, w którym doszło do wykonania zobowiązania. Zatem w zależności od okoliczności danej transakcji możliwe jest otrzymanie nakazu zarówno z polskiego jak i zagranicznego sądu.

Na ogół przed otrzymaniem nakazu pozwany pozostaje w kontakcie z kontrahentem. Prowadzone są rozmowy na temat spłaty należności lub innego rozwiązania konfliktu. I nagle… jedna ze stron otrzymuje z sądu nakaz. Jak należy zachować się w takiej sytuacji?

Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty – instrukcja obsługi

Jeżeli kwestionujesz roszczenie, którego domaga się powód – koniecznie musisz złożyć sprzeciw. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty powinien zostać złożony w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ciebie nakazu. Pamiętaj, że aby zachować termin konieczne jest złożenie sprzeciwu w powyższym terminie na biurze podawczym sądu, który wydał nakaz lub nadanie sprzeciwu na poczcie przesyłką poleconą.

Sprzeciw może zostać złożony przy wykorzystaniu formularza.

Wzór sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty oraz instrukcję jego wypełnienia znajdziesz TUTAJ

Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty może również przyjąć formę zwykłego pisma procesowego. Istotne jest, aby jednoznacznie wynikało z niego kto go składa, do jakiego sądu, w jakiej sprawie oraz że jego autor oponuje przeciwko wydanemu europejskiemu nakazowi zapłaty. Sprzeciw nie musi zawierać wskazania powodów, dla których go składasz.

Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty – kolejność działań

Otrzymując sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty sąd skieruje sprawę do rozpoznania w postępowaniu zwykłym. Wezwie powoda do przedłożenia dokumentów na jakich opierał się pozew o wydanie nakazu zapłaty. Następnie sąd wezwie do zajęcie stanowiska Ciebie. Jest to moment, kiedy powinieneś przedstawić swoje twierdzenia i zarzuty oraz dowody na ich poparcie.

Pamiętaj o podniesieniu w pierwszym piśmie zarzutów, które powinny zostać podniesione przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. W szczególności należy tu pamiętać o podniesieniu zarzutu braku jurysdykcji sądu. Jeżeli mamy wątpliwości czy sąd, który wydał nakaz i prowadzi postępowanie jest właściwy do rozpoznania sprawy koniecznie należy to wskazać już w pierwszym piśmie procesowym!

Na ogół po zajęciu stanowiska przez obie ze stron sądy wyznaczają termin posiedzenia, na którym przeprowadzają dowody i wydają wyrok.

Przedstawiona kolejność działań ze strony sądu odpowiada standardowemu i najczęściej występującemu przy tego typu sprawach. Nie można jednak wykluczyć, że w konkretnej sprawie sąd będzie procedował w odmienny sposób – np. nie zobowiązując stron do złożenia pism procesowych przed pierwszym posiedzeniem w sprawie.

Wobec konieczności podejmowania przez pozwanego czynności w określonych prawem terminach i formach zalecam, aby złożenie sprzeciwu poprzedzić konsultacją w wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej. Co więcej konieczność podnoszenia niektórych z zarzutów jeszcze przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy przemawia za tym, aby sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty i dalsze pisma w sprawie przygotował doświadczony adwokat.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Grochowski Żurawski Kancelaria Adwokacka Sp. p. z siedzibą w Wrocławiu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem zurawski@gz.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: