Sprawdzenie kontrahenta unijnego

Andrzej Żurawski        03 maja 2015        Komentarze (0)

Dla większości firm z Europy Zachodniej sprawdzenie kontrahenta unijnego przed rozpoczęciem współpracy to oczywisty punkt wyjścia dla jakiejkolwiek dalszej współpracy handlowej. W Polsce ten sposób działania zaczyna się dopiero upowszechniać.

Rozmawiając z klientami, którzy trafiają do kancelarii na ogół, dopiero gdy uświadomią sobie, że zagraniczny kontrahent nie rozliczy się dobrowolnie często słyszę – „przecież to solidna, duża firma, kto mógł przypuszczać, że …” albo „zamawiali już wcześniej i płacili, myślałem, że tym razem też tak będzie”. Wśród polskich przedsiębiorców ciągle zdaje się funkcjonować przekonanie, że odbiorca z Europy Zachodniej jest pewniejszy niż odbiorca z Polski i zbyteczne jest sprawdzenie firmy. Nic bardziej mylnego – dane firmy, z którą zamierza się rozpocząć współpracę, szczególnie jeżeli jest to podmiot zagraniczny są pierwszą i kluczową rzeczą na jaką należy zwrócić uwagę. Wyszukiwanie firm i sprawdzanie danych rejestrowych i finansowych jest proste, o ile wiemy z jakich źródeł możemy skorzystać.

Jak sprawdzić firmę? Do dyspozycji są:

Ogólnie dostępne oficjalne rejestry firm, w których bez problemu możemy dokonać sprawdzenia kontrahenta unijnego:

Bogaty zbiór oficjalnych stron pozwalających na wyszukiwanie danych rejestrowych (a w niektórych przypadkach również finansowych) podmiotów gospodarczych praktycznie na całym świecie.

Zbiór oficjalnych stron pozwalających na wyszukiwanie danych rejestrowych (a w niektórych przypadkach również finansowych) europejskich podmiotów gospodarczych, prowadzony przez Komisję Europejską.

Europejski Rejestr Firm obejmujący dane rejestrowe na temat firm z 27 państw europejskich i udzielający ich odpłatnie w formie raportów.

Baza podatników VIES VAT http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Pozwalająca ustalić poprawność numeru vat podawanego przez firmę unijną i powiązane z nim dane – nazwę spółki i jej adres. Do podawanych danych należy mieć jednak ograniczone zaufanie ponieważ obejmują dane zadeklarowane przez samego podatnika na etapie rejestracji dla celów podatkowych. Zatem dane uzyskane z systemu vies nie muszą w pełni tożsame z oficjalnymi danymi rejestrowymi.

Wywiadownie gospodarcze. 

Chcesz przeczytać więcej na temat wywiadowni gospodarczych?

Artykuł

Na rynku obecne są podmioty świadczące usługi w zakresie sprawdzania firm.

Pozyskiwane przez nie dane opierają się na ogólnie dostępnych, oficjalnych źródłach oraz danych udzielanych dobrowolnie przez firmę podlegająca badaniu.

Agencje detektywistyczne 

Szeroka grupa podmiotów świadczących usługi polegające na pozyskiwaniu danych firm z różnych (na ogół nieoficjalnych) źródeł. Ostateczny efekt zależy w dużym stopniu od tego czy usługa wykonywana jest przez podmiot posiadający realny dostęp do wartościowych informacji.

Zwrócenie się do klienta o przesłanie dokumentów firmowych:

  • zaświadczenia o wpisie do rejestru firm
  • zaświadczenia o nadaniu numeru Vat UE
  • zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami
  • referencji od podmiotów współpracujących

Jest to najprostszy ale najczęściej niedoceniany sposób na pozyskanie danych firmy potencjalnego kontrahenta. Pozwala na czerpanie ważnych danych z przedstawionych dokumentów, jak również na wyciąganie wniosków z faktu odmowy ich dostarczenia, ograniczonej treści lub konieczności długotrwałego oczekiwania na ich wysłanie.

Sprawdzenie kontrahenta unijnego, w przypadku niekorzystania z dodatkowych form zabezpieczenia (gwarancja bankowa, ubezpieczenie transakcji etc.) powinno być wstępnym i standardowym działaniem zarówno przy rozpoczęciu współpracy z nową firmą, jak również przed większą dostawą, przekraczającą znacznie wolumenem realizowane wcześniej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: