czy komornik może zająć konto zagraniczne

Andrzej Żurawski        07 grudnia 2016        Komentarze (0)

Czy komornik może zająć konto zagraniczne? – takie oto pytanie zostało mi postawione przez jednego z czytelników mojego bloga. Faktycznie, kwestia bardzo istotna i wiele może być sytuacji, kiedy taka wiedza może być potrzebna…

czy komornik może zająć konto zagraniczne

Wyjazd za granicę jest utożsamiany z przepustką do lepszego życia, otwarte granice i poczucie wolności, pozwala nam na nowo spojrzeć z optymizmem w przyszłość. Często jednak Pan – powiedzmy Janusz, zapomina aby zamknąć wszystkie swoje sprawy przed wyjazdem. Zaczyna pracować, lepiej zarabiać, otwiera konto w banku i… nagle uświadamia sobie, że przecież nie uregulował wszystkich zobowiązań w kraju. Co więcej zaraz przed wyjazdem odebrał jakieś pismo zatytułowane „nakaz zapłaty”, czy jakoś tak, ale miał wówczas tyle na głowie, że odłożył temat na potem…  Pojawia się obawa i nurtujące pytanie, czy komornik może zająć konto zagraniczne, lub szerzej – przeprowadzić egzekucję, skoro Janusz jest obywatelem Polski? Czy prawo Unii Europejskiej daje komornikowi polskiemu możliwość zajęcia konta?

Egzekucja za granicą – polski komornik

Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.  Komornik posiada swój rewir, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Jednakże to do wierzyciela należy prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. W przypadku dokonania takiego wyboru przez wierzyciela komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. To że wierzyciel może wybrać komornika na terytorium Polski, oznacza jednocześnie, że może on co prawda działać poza swoim rewirem, ale nie ma on możliwości prowadzenia egzekucji poza granicami kraju. Taka sytuacja mogła by być odczytywana jako ingerencja w suwerenność obcego państwa.

Czy komornik może zająć konto zagraniczne?

No dobrze, Janusz poczuł się już pewniej, polski komornik nie może prowadzić egzekucji w obcym Państwie, przyjeżdżać do dopiero co kupionego, nowego mieszkania, czy nie daj Boże prowadzić licytacji z dopiero co odebranego z salonu BMW.  Czy jednak w związku z tym, że jest obywatelem polskim, a posiada konto w banku zagranicznym, komornik może zająć konto zagraniczne?

Otóż nie, polski komornik nie może zająć konta, które zostało założone w banku, w innym Państwie niż Polska. Zgodnie z art. 11104 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy, wyłącznie polskie organy sądowe i egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w Polsce. Podobne przepisy obowiązują w innych państwach, które zastrzegają uprawnienie do prowadzenia egzekucji w tych państwach dla organów krajowych.

Nie zmieniają tego także nowe przepisy europejskie. Co prawda w dniu 18 stycznia 2017 r.,  wchodzi w życie Rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzające europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ale nie rozszerzy ono terytorialnego zakresu działania organów krajowych. Zgodnie z Rozporządzeniem 655/2014 polski komornik nie będzie miał możliwości zabezpieczenia, a tym bardziej egzekucji z rachunku zagranicznego, natomiast wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na koncie dłużnika. Nakaz będzie realizowany przez odpowiednie organy Państwa miejsca wykonania zabezpieczenia.

Egzekucja za granicą – zagraniczny organ egzekucyjny.

Jeżeli wierzyciel ma wiedzę na ten temat, że Januszowi się powodzi i istnieją szansę na odzyskanie pieniędzy może podjąć starania aby rozpocząć egzekucję w państwie, w którym aktualnie Janusz żyje.

EGZEKUCJA ZA GRANICĄ

Artykuł

Aby to zrobić będzie potrzebował orzeczenia sądu państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja albo sądu polskiego wzbogaconego następnie o europejski tytuł egzekucyjny lub zaświadczenie potwierdzające fakt wykonalności orzeczenia – wydane stosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1215/2012 tzw. Bruksela I bis.  Tak uzbrojony wierzyciel może podjąć działania w celu odzyskania od Janusza swoich pieniędzy.

Oczywiście istnieją pewne metody aby utrudnić prowadzenie egzekucji za granicą. Jakie to metody? Jak przeprowadzić skutecznie egzekucję unikając zaporowych działań dłużnika? O tym w kolejnych wpisach na moim blogu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć wcześniej zapraszam do kontaktu.

W każdym razie odpowiadając na tytułowe pytanie – czy komornik może zająć konto zagraniczne, należy odpowiedzieć twierdząco ale z podkreśleniem, że każdy organ egzekucyjny działa w ramach „swojego” państwa.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: