Dłużnik za granicą

Andrzej Żurawski        28 maja 2016        Komentarze (0)

Dłużnik za granicą – to koszmar większości firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Bardzo często spotykam się z pytaniami zarówno klientów, jak i kolegów po fachu – adwokatów i radców prawnych co zrobić w sytuacji, w której dłużnik wyjechał na stałe za granicę lub od początku mamy do czynienia z obywatelem innego państwa lub firmą zagraniczną.

dluznik_za_granica

Do każdej sprawie należy podejść indywidualnie.

Windykacja czy postępowanie sądowe ?

Po pierwsze zależy odpowiedzieć, czy dłużnik za granicą to osoba lub firma, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, czy też zaległość jest efektem działań zmierzających do uzyskania bezprawnej korzyści naszym kosztem.

Trudności finansowe czy oszustwo?

Artykuł

W pierwszym przypadku zasadnym jest rozważenie zastosowania w większym stopniu procedur windykacyjnych zmierzających do znalezienia wspólnie z dłużnikiem wyjścia z trudnej dla niego sytuacji. Należy jednakże mieć na uwadze, że windykacja międzynarodowa jest wyspecjalizowaną formą działalności – stąd też należy zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej – aktualnie na rynku jest tylko kilka  podmiotów wartych polecenia.

W przypadku gdy podejrzewamy próbę wyłudzenia pieniędzy, czy oszustwa w większości przypadków zalecanym jest podjęcie jak najszybszych działań prawnych. Jeżeli dłużnik planował zaciągnięcie zobowiązania z zamiarem jego nieuregulowania to możliwości windykacji pozasądowej są mocno ograniczone. Na ogół dłużnik będzie podejmował rozmowy z windykatorami ale jego głównym celem będzie zyskanie na czasie lub stworzenie sobie alibi opowieściami o krachu na rynku, nieudanej inwestycji, oszustwie któremu rzekomo padł ofiarą albo deklaracjami zapłaty niezwłocznie, gdy otrzyma pieniądze od innego ze swoich kontrahentów.

Postępowanie sądowe w Polsce czy za granicą?

Jakie prawo jest właściwe?

Artykuł

Sąd którego państwa jest właściwy?

Artykuł

W przypadku braku zadowalających efektów windykacji lub gdy dokonamy oceny, że dłużnik za granicą jest zwykłym oszustem należy dokonać oceny sądu i prawa właściwego dla naszej sprawy. Ocena ta ma bardzo duże znaczenie i poważne skutki dla możliwości odzyskania środków. Dokonanie błędnej analizy w zakresie właściwego prawa może prowadzić do oddalenia powództwa. Natomiast błąd w zakresie ustalenia jurysdykcji krajowej może prowadzić do skierowania postępowania do sądu niewłaściwego państwa co prowadzić może do odrzucenia pozwu, umorzenia postępowania a w skrajnych przypadkach do przedawnienia roszczenia.

Egzekucja w Polsce czy za granicą?

Ocena, gdzie możliwym będzie skierowanie postępowania egzekucyjnego związana jest ściśle z miejscem położenia majątku i źródeł dochodów dłużnika. Jeżeli dłużnik posiada składniki majątku w Polsce nic nie stoi na przeszkodzie aby dysponując wykonalnym orzeczeniem móc skierować go do przymusowego wykonania do polskiego komornika. Jeżeli dłużnik posiada majątek za granicą możliwym będzie przeprowadzenie przymusowej egzekucji (na podstawie europejskiego nakazu zapłaty, orzeczenia sądu krajowego bezpośrednio wykonalnego w innych państwach UE na podstawie Rozporządzenia Bruksela I bis 1215/2012, orzeczenia sądu krajowego wzbogaconego o europejski tytuł egzekucyjny) jedynie przy wykorzystaniu zagranicznych organów egzekucyjnych. W takim przypadku zalecam podjęcie współpracy z lokalną kancelarią adwokacką – najlepiej za pośrednictwem polskiego adwokata specjalizującego się w problematyce sporów międzynarodowych.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Artykuł

Niebawem zestaw narzędzi do prowadzenia egzekucji ulegnie poważnemu poszerzeniu od 18 stycznia 2017r. wchodzi bowiem w życie Rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

Szkolenia z zakresu windykacji polubownej i sądowej, czyli dłużnik za granicą – sposoby działania

Między innymi o zagadnieniach windykacji zagranicznej skierowanej przeciwko dłużnikom za granicą poświęcone są szkolenia realizowane przeze mnie we współpracy z Poznańskim Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach unijnego projektu e-Codex realizowanego przy współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dłużnik za granicą to poważny problem, którego rozwiązanie wymaga wzięcia pod uwagę szeregu elementów – natury prawnej i psychologicznej, stąd też wskazane jest dokładne przeanalizowanie sytuacji przy współdziałaniu specjalistów przed podjęciem działań których skutki często są już nieodwracalne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: