prawnik za granicą

Andrzej Żurawski        20 lutego 2017        Komentarze (0)

Są czasem takie sytuacje w życiu, że potrzebny jest prawnik za granicą.

Postępujący proces globalizacji, a także członkostwo Polski w Unii Europejskiej,  powoduje coraz większe powiązanie oraz współzależność między gospodarkami państw. Zawierane są przeróżne transakcje o charakterze międzynarodowym. Wprowadzenie czynnika międzypaństwowego do każdej dziedziny życia, od zwykłych transakcji handlowych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami, po kwestie dotyczące spraw rodzinnych obywateli, może w znacznym stopniu utrudnić dochodzenie swoich praw, a także dbanie o własne interesy.

Z moich doświadczeń wynika, że jedynie odpowiednio dobrany prawnik za granicą może pomóc efektywnie egzekwować lokalne prawo. Dotyczy to np. prawa rodzinnego np :

 • kwestie dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, kiedy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą,
 • dochodzenie alimentów od dłużnika posiadającego miejsce zamieszkania w innym kraju,
 • małżeństwo z obcokrajowcem

Prawnik za granicą pomoże również chronić prawa wynikające z przeprowadzenia transakcji międzynarodowych np:

 • zakup przez osobę fizyczną towaru od firmy zagranicznej w ramach sprzedaży internetowej,
 • współpraca przedsiębiorcy z kontrahentem zza granicy,
 • optymalizacja podatkowa
 • założenie spółki / filii / oddziału za granicą

Prawnik za granicą może pomóc także w sprawach spadkowych. Aktualnie coraz więcej ludzi decyduje się rozpocząć swoje życie poza granicami naszego kraju, gromadzi tam majątek oraz zaciąga szereg zobowiązań. Taki stan rzeczy powoduje trudności w określeniu składu majątku, czy właściwego sądu do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy spadkowej.

W końcu pomoc zagranicznego prawnika może okazać się potrzebna, także w kwestii spełnienia wszystkich niezbędnych formalności związanych z rozpoczęciem pracy za granicą.

Obecnie element międzynarodowy można spotkać w coraz większej ilości dziedzin życia. Rozwiązywanie konfliktów i problemów pojawiających się na tym tle, wiąże się z wyborem jednej z dwóch dróg postępowania.

 1. Po pierwsze możesz zwrócić się do polskiego prawnika, który specjalizuje się w sprawach międzynarodowych o zorganizowanie odpowiedniego postępowania za granicą. Wybór tej formy niewątpliwie ma istotne plusy. Możesz posługiwać się językiem polskim i masz bezpośredni kontakt z prawnikiem, co daje Ci możliwość lepszej kontroli nad sprawą.
 2. Możesz także wybrać drugą możliwość, jaką jest bezpośrednie zwrócenie się do adwokata zagranicznego, po uprzednim uzyskaniu jego danych za pomocą ogólnie dostępnych źródeł informacji. Na stronie internetowej europejskiego portalu sprawiedliwości (https://ejustice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-pl.do) prowadzona jest wyszukiwarka prawników zagranicznych, która została opracowana przez Komisję Europejską. Po wpisaniu odpowiednich parametrów można ustalić jaki prawnik za granicą  prowadzi swoja praktykę w danym państwie europejskim, w jakim języku, jaka jest jego specjalizacja etc.

Decyzja o podejmowanych krokach prawnych powinna wiązać się z wyborem najskuteczniejszej metody działania w każdym jednostkowym przypadku. Niezależne od tego czy bezpośrednio czy przy udziale kancelarii krajowej – prawnik za granicą daje dużo większe szanse powodzenia w sprawie.

Komentarz do postępowań europejskich

Andrzej Żurawski        18 lutego 2017        2 komentarze

 

A może by Pan napisał komentarz do postępowań europejskich?

 

Takie pytanie usłyszałem po jednym z prowadzonych przeze mnie warsztatów dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Postępowania transgraniczne to materia dość złożona i rozległa, stąd też podszedłem do zagadnienia ze sporą rezerwą. Z drugiej strony w ciągu ostatnich sześciu lat działałem jako pełnomocnik w kilkuset postępowaniach transgranicznych – w tym prowadząc europejskie postępowanie nakazowe i europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Miałem okazję dzielić się wiedzą z tego zakresu na kilkudziesięciu prowadzonych przeze mnie warsztatach i szkoleniach, więc dlaczego nie ująć tego jako praktyczny komentarz do postępowań europejskich?

Od tak postawionego pytania był już tylko jeden krok do decyzji. No i po kilkumiesięcznych zmaganiach razem z mec. Lucyną Łuczak Noworolnik przesłaliśmy do wydawnictwa Wolters Kluwer treść komentarza do postępowań europejskich, który został następnie podzielony na dwie pozycje:

Formularze dotyczące postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Komentarz instruktażowy

 

Formularze dotyczące europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Komentarz instruktażowy.

Dlaczego powyższe publikacje są warte uwagi?

 

Przede wszystkim dlatego, że są przygotowane przez praktyków i dla praktyków. Reprezentując w postępowaniach sądowych nabywa się wiedzę na temat zagadnień szczególnie istotnych, newralgicznych dla osiągnięcia zamierzonego efektu procesowego.  Dzieląc się naszą wiedzą w sposób usystematyzowany według budowy konkretnego formularza staramy się krok po kroku przeprowadzić czytelnika do zamierzonego efektu – ukazują jednocześnie pułapki prawne jakie potrafią czyhać na drodze. Tych w postępowaniach transgranicznych nie brakuje.

Trzeba mieć na uwadze zarówno regulacje europejskie, jak i krajowe a warto także orientować się w umowach i konwencjach międzynarodowych. Co więcej nie wystarcza już znajomość orzecznictwa i literatury krajowej. Skoro w Polsce obowiązuje prawo europejskie, istotne znaczenie ma również orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i kształtowane na jego podstawie poglądy zagranicznej doktryny.

Przygotowując komentarz do postępowań europejskich mieliśmy powyższe na uwadze.

Gdzie możesz zapoznać się z treścią komentarzy?

 

Komentarze są dostępne za pośrednictwem wydawnictwa Wolters Kluwer. Aby dowiedzieć się więcej kliknij w odpowiedni z bannerów poniżej.

Zapraszam do kontaktu na blogu

 

Gdyby w trakcie czytania naszły Cię wątpliwości albo chciałbyś podjąć dyskusję – po prostu zostaw Twój komentarz na blogu. Z przyjemnością poznam Twój punkt widzenia lub postaram się wyjaśnić bardziej skomplikowane zagadnienia – tak abyś mógł zastosować tą wiedzę w praktyce. Temu ma w końcu służyć przygotowany przez nas dwuczęściowy komentarz do postępowań europejskich.

prawnik międzynarodowy

Andrzej Żurawski        17 grudnia 2016        Komentarze (0)

Jeszcze kilkanaście lat temu praca adwokata dotyczyła praktycznie wyłącznie spraw krajowych, przeważnie karnych i cywilnych, więc pojęcie prawnik międzynarodowy, czy adwokat międzynarodowy w zasadzie nie występowało.

Jakikolwiek wątek międzynarodowy nierzadko zwiastował problemy nie do rozwiązania, stąd też sprawy z elementem międzynarodowym były przez adwokatów omijane szerokim łukiem.

Obecnie wyspecjalizowani prawnicy, w tym adwokaci wręcz doszukują się elementów transgranicznych, aby móc przejść na regulacje unijne lub konwencyjne. Nierzadko te regulacje są korzystniejsze od krajowych i pozwalają zaskoczyć gorzej przygotowanego przeciwnika procesowego.

Pomoc prawna, którą świadczy na ogół polski prawnik międzynarodowy w zakresie cywilnym uwidacznia się głównie w dwóch wymiarach: pomocy i reprezentowania w przypadku zaistnienia sporu i przy organizacji biznesu.

prawnik międzynarodowy

Prawnik międzynarodowy pomoże w sprawie związanej ze sporem

Z mojego doświadczenia wynika, że kiedy dochodzi już do konfliktu interesu między stronami zamieszkałymi w różnych krajach najszybszą i najtańszą metodą jego rozwiązania jest polubowne zakończenie sprawy w drodze ugody. Dobrze jest gdy jej warunki i treść negocjują fachowi pełnomocnicy, albowiem umożliwia to rozwiązanie sporu merytorycznie i bez nadmiernych emocji. Działania przed sądem powinny zawsze być traktowane jako ostateczność. Tym bardziej, że może okazać się, że właściwym w konkretnej sprawie jest sąd w innym państwie.

WINDYKACJA ZAGRANICZNA

Artykuł

W sprawach o zapłatę jednym z pierwszych kroków jest wysłanie dłużnikowi ostatecznego adwokackiego przedsądowego wezwania do zapłaty. Nierzadko wezwanie takie uświadamia dłużnikowi, że wierzyciel nie zamierza zapomnieć o problemie, określa dokładnie czego wierzyciel żąda, a także umożliwia odniesienie się dłużnikowi do żądań wierzyciela. Jedynie przed sądem i w pismach do niego kierowanych istnieje obowiązek używania języka urzędowego lub korzystanie z tłumaczenia przysięgłego. Stąd też wezwania do zapłaty mogą być sporządzane w dowolnym języku obcym zrozumiałym dla dłużnika.

WEZWANIE PO ANGIELSKU

Wzór

WEZWANIE PO NIEMIECKU

Wzór

Kiedy ze wstępnej analizy sprawy wynika, że w sprawie prawem właściwym jest prawo inne niż polskie i że sąd polski nie ma jurysdykcji do jej rozpoznania działania adwokata się nie kończą. Może on, korzystając z międzynarodowych kontaktów przekazać sprawę adwokatowi lub innej osobie uprawnionej (według przepisów miejscowych) do świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej na terenie tego państwa. Po przekazaniu sprawy adwokat może kontaktować z adwokatem z innego Państwa i uzyskiwać informacje na temat stanu postępowania, tak aby klient nie musiał się już o to martwić.

W przypadku posiadania uprawnień w innym Państwie, adwokat może samodzielnie, bez pomocy kolegów po fachu, świadczyć pomoc prawną za granicą. Niezależnie od tego czy adwokat będzie mógł prowadzić sprawę samodzielnie, czy też skorzysta on z pomocy zagranicznego adwokata, najważniejsze jest aby klientowi została zawsze udzielona fachowa pomoc, a jego interes należycie zabezpieczony. Korzystanie z osób nie posiadający kwalifikacji do bycia pełnomocnikiem procesowym może zaszkodzić i nawet późniejsze zlecenie prowadzenia sprawy adwokatowi nie odwróci negatywnych konsekwencji, podjętych wcześniej działań. Dlatego też tak ważne jest, aby niezwłocznie po pojawieniu się problemu zwrócić się do osoby profesjonalnie zajmującej się świadczeniem międzynarodowej pomocy prawnej.

Prawnik międzynarodowy pomoże przy organizacji i zabezpieczeniu biznesu

Klienci biznesowi prowadzący interesy za granicą, ze względu na zakres prowadzonej przez siebie działalności potrzebują stałej obsługi prawnej. Firmy, które chcą prowadzić taką działalność zainteresowane są warunkami prawnymi, jakie muszą spełnić. Nierzadko chodzi o wybór odpowiedniej formy prawnej dla takiej działalności. Wchodzą tu w grę – założenie filii bądź oddziału lub zupełnie nowej spółki, wbrew pozorom nie tylko dla celów optymalizacji podatkowej.

Jeżeli przedsiębiorcy nie chcą bezpośrednio działać w innym państwie, a ich działalność polega na eksporcie bądź imporcie towarów to często zależy im aby umowy regulujące wzajemne prawa i obowiązki były możliwie dokładne, a ich treść w sposób precyzyjny wyrażała ich wolę i minimalizowała ryzyko. Osiągnięcie tych założeń możliwe jest jedynie przy pomocy adwokata specjalizującego się w prawie międzynarodowym.

Aby zapobiec sytuacji niekorzystnym adwokat zajmujący się sprawami międzynarodowymi potrafi doradzić jakie należy podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia transakcji nie tylko poprzez właściwą treść umowy ale również poprzez działania faktyczne minimalizujące ryzyko współpracy z podmiotami zagranicznymi. Do takich działań należy np. sprawdzenie kontrahenta zagranicznego, ustalenie jakie zabezpieczenia rzeczowe i osobowe można wykorzystać, poinstruowanie jak prowadzić korespondencję z kontrahentem aby uzyskać materiał dowodowy w potencjalnym sporze sądowym.

SPRAWDZENIE KONTRAHENTA

Artykuł

Adwokaci już dawno przestali unikać spraw międzynarodowych, co więcej pojawili się również tacy którzy zaczęli się w nich specjalizować. Jeszcze bardziej niż w sprawach krajowych prawdziwa jest zasada, iż skorzystanie z pomocy adwokata na wczesnym etapie działań transgranicznych może zapobiec późniejszym kłopotom. Skorzystanie z usług jakie świadczy prawnik międzynarodowy posiadający tytuł zawodowy adwokata to postawienie na wiarygodne, sprawdzone i bezpieczne rozwiązania prawne.

czy komornik może zająć konto zagraniczne

Andrzej Żurawski        07 grudnia 2016        Komentarze (0)

Czy komornik może zająć konto zagraniczne? – takie oto pytanie zostało mi postawione przez jednego z czytelników mojego bloga. Faktycznie, kwestia bardzo istotna i wiele może być sytuacji, kiedy taka wiedza może być potrzebna…

czy komornik może zająć konto zagraniczne

Wyjazd za granicę jest utożsamiany z przepustką do lepszego życia, otwarte granice i poczucie wolności, pozwala nam na nowo spojrzeć z optymizmem w przyszłość. Często jednak Pan – powiedzmy Janusz, zapomina aby zamknąć wszystkie swoje sprawy przed wyjazdem. Zaczyna pracować, lepiej zarabiać, otwiera konto w banku i… nagle uświadamia sobie, że przecież nie uregulował wszystkich zobowiązań w kraju. Co więcej zaraz przed wyjazdem odebrał jakieś pismo zatytułowane „nakaz zapłaty”, czy jakoś tak, ale miał wówczas tyle na głowie, że odłożył temat na potem…  Pojawia się obawa i nurtujące pytanie, czy komornik może zająć konto zagraniczne, lub szerzej – przeprowadzić egzekucję, skoro Janusz jest obywatelem Polski? Czy prawo Unii Europejskiej daje komornikowi polskiemu możliwość zajęcia konta?

Egzekucja za granicą – polski komornik

Na wstępie należy zaznaczyć, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.  Komornik posiada swój rewir, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego. Jednakże to do wierzyciela należy prawo wyboru komornika na terytorium Polski, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości. W przypadku dokonania takiego wyboru przez wierzyciela komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. To że wierzyciel może wybrać komornika na terytorium Polski, oznacza jednocześnie, że może on co prawda działać poza swoim rewirem, ale nie ma on możliwości prowadzenia egzekucji poza granicami kraju. Taka sytuacja mogła by być odczytywana jako ingerencja w suwerenność obcego państwa.

Czy komornik może zająć konto zagraniczne?

No dobrze, Janusz poczuł się już pewniej, polski komornik nie może prowadzić egzekucji w obcym Państwie, przyjeżdżać do dopiero co kupionego, nowego mieszkania, czy nie daj Boże prowadzić licytacji z dopiero co odebranego z salonu BMW.  Czy jednak w związku z tym, że jest obywatelem polskim, a posiada konto w banku zagranicznym, komornik może zająć konto zagraniczne?

Otóż nie, polski komornik nie może zająć konta, które zostało założone w banku, w innym Państwie niż Polska. Zgodnie z art. 11104 k.p.c. do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą sprawy egzekucyjne, jeżeli egzekucja ma być wszczęta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy, wyłącznie polskie organy sądowe i egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w Polsce. Podobne przepisy obowiązują w innych państwach, które zastrzegają uprawnienie do prowadzenia egzekucji w tych państwach dla organów krajowych.

Nie zmieniają tego także nowe przepisy europejskie. Co prawda w dniu 18 stycznia 2017 r.,  wchodzi w życie Rozporządzenie nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzające europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym ale nie rozszerzy ono terytorialnego zakresu działania organów krajowych. Zgodnie z Rozporządzeniem 655/2014 polski komornik nie będzie miał możliwości zabezpieczenia, a tym bardziej egzekucji z rachunku zagranicznego, natomiast wierzyciel będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy znajdujących się na koncie dłużnika. Nakaz będzie realizowany przez odpowiednie organy Państwa miejsca wykonania zabezpieczenia.

Egzekucja za granicą – zagraniczny organ egzekucyjny.

Jeżeli wierzyciel ma wiedzę na ten temat, że Januszowi się powodzi i istnieją szansę na odzyskanie pieniędzy może podjąć starania aby rozpocząć egzekucję w państwie, w którym aktualnie Janusz żyje.

EGZEKUCJA ZA GRANICĄ

Artykuł

Aby to zrobić będzie potrzebował orzeczenia sądu państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja albo sądu polskiego wzbogaconego następnie o europejski tytuł egzekucyjny lub zaświadczenie potwierdzające fakt wykonalności orzeczenia – wydane stosowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1215/2012 tzw. Bruksela I bis.  Tak uzbrojony wierzyciel może podjąć działania w celu odzyskania od Janusza swoich pieniędzy.

Oczywiście istnieją pewne metody aby utrudnić prowadzenie egzekucji za granicą. Jakie to metody? Jak przeprowadzić skutecznie egzekucję unikając zaporowych działań dłużnika? O tym w kolejnych wpisach na moim blogu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć wcześniej zapraszam do kontaktu.

W każdym razie odpowiadając na tytułowe pytanie – czy komornik może zająć konto zagraniczne, należy odpowiedzieć twierdząco ale z podkreśleniem, że każdy organ egzekucyjny działa w ramach „swojego” państwa.

 

 

Egzekucja za granicą

Andrzej Żurawski        04 grudnia 2016        Komentarze (0)

Egzekucja za granicą – pomagamy w działaniach egzekucyjnych za granicą, przeprowadzimy je, szybko i tanio, skutecznie odzyskamy Twoje pieniądze za granicą.

egzekucja za granica

Taka oto informacja przyszła do mnie ostatnio na skrzynkę pocztową od jednej z firm windykacyjnych. Znałem ją dotąd jedynie ze spraw na rynku polskim i do tego prowadzonych wcale nie na najwyższym poziomie.

Zanim spam powędrował do kosza zdążyłem się jeszcze z niego dowiedzieć  kilku rzeczy. Okazało się, że firma która go wysłała specjalizuje się w postępowaniach międzynarodowych, potrafi uzyskać wyrok na każdego dłużnika i ma najwyższą skuteczność na rynku….

Może bym i uwierzył ale  od wielu lat zajmuję się problematyką sporów w handlu międzynarodowym. Poza tym wiem, na jakim poziomie są prowadzone przez firmy tego typu sprawy na rynku polskim, o wiele łatwiejsze niż egzekucja za granicą.

Wiadomość, tak zachwalająca skuteczność działań za granicą, oczywiście nie zawierała żadnych informacji na temat procedur, jakie należy przeprowadzić. Po co potencjalny klient ma zbyt wiele wiedzieć?

1. Egzekucja za granicą – etap 1 – pozyskanie tytułu egzekucyjnego.

Aby wierzyciel z Polski mógł prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi za granicą należy najpierw uzyskać odpowiednie orzeczenie sądowe – przed sądem polskim lub zagranicznym.
Postępowanie przed sądem polskim możemy przeprowadzić w trybie:

a) postępowania w sprawie o wydanie Europejskiego Nakazu Zapłaty

b) postępowania w sprawie drobnych roszczeń

c) zwykłym trybie ewentualnie następnie wzbogaconym o zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego

Europejski Nakaz Zapłaty

Artykuł

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Artykuł

2. Egzekucja za granicą – etap 2 – zgromadzenie dodatkowych dokumentów.

 • W przypadku orzeczenia wydanego przez sąd państwa, w którym ma zostać przeprowadzona egzekucja za granicą stosuje się w pełni przepisy krajowe tego państwa dotyczące postępowania egzekucyjnego.
 • W przypadku orzeczeń wydanych przez sąd polski stosuje się uzupełniająco odpowiednie regulacje europejskie. Orzeczenie wydane w każdym z trybów wskazanych w pkt 1 jest uznawane w innych państwach członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Oznacza to, że aby rozpocząć egzekucję wystarczy dysponować odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez sąd polski i tłumaczeniami oraz wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego organu zajmującego się w danym Państwie prowadzeniem egzekucji.

egzekucja-za-granica

Kompletny wykaz organów egzekucyjnych w Europie ma według założeń zostać udostępniony na stornie internetowej utworzonej w ramach projektów współfinansowanego przez Unię Europejską.  Na chwilę obecną w celu uzyskania informacji na temat właściwego organu, można skorzystać z wykazu zamieszczonego w załączniku numer II do Rozporządzenia 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – tzw. Bruksela I.

3. Egzekucja za granicą – etap 2 – skierowanie wniosku do odpowiedniego organu egzekucyjnego.

Osoba składająca wniosek o wykonanie orzeczenia powinna do niego załączyć:

 1. odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności;
 2. zaświadczenie, które potwierdza, jego wykonalność (stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenie co orzeczenia wydanego w trybie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń, zaświadczenie w trybie art. 53 rozporządzenia Bruksela I bis) lub europejski tytuł egzekucyjny. Wskazane powyżej zaświadczenia wydaje na stosowny wniosek sąd , z którego pochodzi dane orzeczenie, przy użyciu specjalnych formularzy (w przypadku europejskiego nakazu zapłaty zaświadczenie jest wydawane przez sąd bez odrębnego wniosku).
 3. w razie takiej potrzeby tłumaczenie na język miejsca egzekucji przedkładanych dokumentów.

Osoba, która wnosi wykonanie orzeczenia w innym Państwie członkowskim aniżeli Państwo jego wydania (a więc za granicą) nie musi mieć adresu dla doręczeń w tym Państwie członkowskim UE. Nie musi ona także mieć pełnomocnika w tym Państwie, chyba że posiadanie takiego pełnomocnika jest obowiązkowe bez względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania stron.

Należy jednak zwrócić uwagę, że postępowanie egzekucyjne prowadzone w jednym w Państw członkowskich UE, podlega prawu tego Państwa. W państwach członkowskich UE istnieje duża różnorodność rozwiązań prawnych dotyczących warunków egzekwowania należności. Dlatego aby mieć pewność, że egzekucja za granicą zostanie załatwiona prawidłowo i sprawnie warto zwrócić się do kancelarii adwokackiej współpracującej z lokalnymi prawnikami, która zajmie się wszystkimi formalnościami.