Dłużnik za granicą

Andrzej Żurawski        28 maja 2016        Komentarze (0)

Dłużnik za granicą – to koszmar większości firm windykacyjnych i kancelarii prawnych. Bardzo często spotykam się z pytaniami zarówno klientów, jak i kolegów po fachu – adwokatów i radców prawnych co zrobić w sytuacji, w której dłużnik wyjechał na stałe za granicę lub od początku mamy do czynienia z obywatelem innego państwa lub firmą zagraniczną.

Do każdej sprawie należy podejść indywidualnie.

Windykacja czy postępowanie sądowe ?

Po pierwsze zależy odpowiedzieć, czy dłużnik za granicą to osoba lub firma, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, czy też zaległość jest efektem działań zmierzających do uzyskania bezprawnej korzyści naszym kosztem.

Trudności finansowe czy oszustwo?

W pierwszym przypadku zasadnym jest rozważenie zastosowania w większym stopniu procedur windykacyjnych zmierzających do znalezienia wspólnie z dłużnikiem wyjścia z trudnej dla niego sytuacji. Należy jednakże mieć na uwadze, że windykacja międzynarodowa jest wyspecjalizowaną formą działalności – stąd też należy zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej – aktualnie na rynku jest tylko kilka wartych polecenia.

Postępowanie sądowe w Polsce czy za granicą?

W przypadku braku zadowalających efektów windykacji lub gdy dokonamy oceny, że dłużnik za granicą jest zwykłym oszustem należy dokonać oceny sądu i prawa właściwego dla naszej sprawy. Ocena ta ma bardzo duże znaczenie i poważne skutki dla możliwości odzyskania środków. Dokonanie błędnej analizy w zakresie właściwego prawa może prowadzić do oddalenie powództwa. Natomiast błąd w zakresie ustalenia jurysdykcji krajowej może prowadzić do skierowania postępowania do sądu niewłaściwego państwa co prowadzić może do odrzucenia pozwu, umorzenia postępowania a w skrajnych przypadkach do przedawnienia roszczenia.

Jakie prawo jest właściwe?

Sąd którego państwa jest właściwy?

Egzekucja w Polsce czy za granicą?

Ocena, gdzie możliwym będzie skierowanie postępowania egzekucyjnego związana jest ściśle z miejscem położenia majątku i źródeł dochodów dłużnika. Jeżeli dłużnik posiada składniki majątku w Polsce nic nie stoi na przeszkodzie aby dysponując wykonalnym orzeczeniem móc skierować go do przymusowego wykonania do polskiego komornika. Jeżeli dłużnik posiada majątek za granicą możliwym będzie przeprowadzenie przymusowej egzekucji (na podstawie europejskiego nakazu zapłaty, orzeczenia sądu krajowego bezpośrednio wykonalnego w innych państwach UE na podstawie Rozporządzenia Bruksela I bis 1215/2012, orzeczenia sądu krajowego wzbogaconego o europejski tytuł egzekucyjny) jedynie przy wykorzystaniu zagranicznych organów egzekucyjnych. W takim przypadku zalecam podjęcie współpracy z lokalną kancelarią adwokacką – najlepiej za pośrednictwem polskiego adwokata specjalizującego się w problematyce sporów międzynarodowych.

Szkolenia z zakresu windykacji polubownej i sądowej.

Między innymi o zagadnieniach windykacji zagranicznej skierowanej przeciwko dłużnikom za granicą poświęcone są szkolenia realizowane przeze mnie we współpracy z Poznańskim Instytutem Logistyki i Magazynowania w ramach unijnego projektu e-Codex realizowanego przy współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dłużnik za granicą to poważny problem, którego rozwiązanie wymaga wzięcia pod uwagę szeregu elementów – natury prawnej i psychologicznej, stąd też wskazane jest dokładne przeanalizowanie sytuacji przy współdziałaniu specjalistów przed podjęciem działań których skutki często są już nieodwracalne.

Windykacja zagraniczna

Andrzej Żurawski        15 maja 2016        Komentarze (0)

Windykacja zagraniczna jest usługą, o którą coraz częściej pytają mnie klienci – firmy prowadzące działalność międzynarodową.

Nie ma nic gorszego dla przedsiębiorcy, jak nie otrzymać zapłaty za towar, który się wyprodukowało i wydało kupcowi lub za usługę, którą się wykonało. Od kilku lat obserwuję stały wzrost tego zjawiska. Dziś handel międzynarodowy jest obarczony bardzo dużym ryzykiem. Nawet posiadanie stałych, dobrych odbiorców niczego nie gwarantuje.

 Są dwa główne powody, dla których zagraniczni dłużnicy nie oddają pieniędzy i konieczne jest przeprowadzenie windykacji:

 1. Mają problemy finansowe.
 2. Chcą uzyskać bezprawną korzyść.

 

Windykacja zagraniczna – problemy finansowe dłużnika

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze jest związane z pewnym ryzykiem. W handlu międzynarodowym to ryzyko jest szczególnie wysokie, ze względu na różnice w prawie poszczególnych państw, różnice w mentalności partnerów handlowych, złudne poczucie bezkarności wynikające z odległości, ujawniającą się w coraz większej liczbie państw niestabilność gospodarki. Ponadto na ogół prawo faworyzuje organy skarbowe i pracowników – to oni mają pierwszeństwo w otrzymaniu pieniędzy w przypadku prowadzenia egzekucji komorniczej. Wskazanym jest zatem umiejętne przeprowadzenie windykacji zagranicznej przy współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami – spowoduje to zwiększenie szans na odzyskanie pieniędzy.

 

„To częsta sytuacja – dłużnik, który jest wspaniałym człowiekiem, przyjacielem i wspólnikiem w interesach nagle przestaje płacić. To normalne, że wierzymy człowiekowi, którego dobrze znamy i który, przyrzeka, że to tylko przejściowe problemy, które rozwiąże w ciągu kilku miesięcy. Niestety, często jest tak, że choć dłużnik jest uczciwy i chce oddać pieniądze staje się inaczej. Prawo w razie problemów z płatnościami stawia wierzyciela w długiej kolejce – po urzędach i pracownikach. Dlatego bardzo ważne jest, aby rozpocząć windykację jak najszybciej.”

Specjalista z zakresu windykacji międzynarodowej.

 

 

Windykacja zagraniczna – oszustwo

Rzadziej, ale niestety również zdarzają się sytuacje, gdy dobre stosunki i zaufanie są wykorzystywane do dokonania oszustwa. Odbiorca, który zawsze rozliczał się na czas przestaje nagle odpowiadać na nasze telefony, listy, faksy, albo udaje, że ma chwilowe problemy, które jednak z czasem wcale nie ustępują.

„Oszukał mnie na 235.000 Euro! Zróbcie wszystko żebym odzyskał moje pieniądze a później oskarżcie go o oszustwo. Przecież to zwykła kradzież, on ma majątek a napisał mi, że zbankrutował…”

Właściciel firmy produkcyjnej.

 

Powyższa treść to fragment listu , w którym dyrektor  fabryki klimatyzatorów pisze o … jednym ze swoich najlepszych klientów. Ich współpraca układała się doskonale, obroty sięgały 2.500.000 Euro, klient zawsze płacił zgodnie z terminami. W pewnym momencie klient przestał płacić za dostarczany towar.

Na listy i telefony odpowiadał, że czeka na pieniądze od odbiorców, więc płatność nieco się opóźni. Tak naprawdę właśnie pozbywał się majątku – wszystko przepisując na żonę i dzieci, oraz sprzedając. Gdy dostawca po sześciu miesiącach czekania stracił cierpliwość i zlecił odzyskanie pieniędzy kupiec nie miał nic, oprócz ubrania, które miał na sobie.

„To powszechna sytuacja. Często zdarza się, że kontrahent, którego dostawca uważa za odpowiedzialnego, poważnego klienta po prostu szykuje sobie grunt pod oszustwo. Najczęściej prowadzi interesy z kilkoma firmami w ten sposób, że płaci innym pieniędzmi, które wyłudził od poprzedniej. Dzieje się tak do czasu, kiedy zdobędzie ich zaufanie i możliwość kupowania na dłuższy termin płatności wtedy po prostu nie oddaje pieniędzy i szuka następnej ofiary.”

Specjalista z zakresu windykacji międzynarodowej.

 

Co zrobić aby zminimalizować ryzyko?

 

Przede wszystkim szybko podejmuj decyzję o podjęciu windykacji zagranicznej. Nie jest problemem płatność, z którą klient zalega tydzień lub dwa, bowiem w takim odstępie czasu szanse na odzyskanie pieniędzy sięgają 90%. Problem zaczyna się, gdy dług ma już 1,5 miesiąca, a gdy mijają 3 miesiące sprawa jest już bardzo pilna.

Przyjmuje się, iż między upływem czasu a szansami odzyskania pieniędzy istnieje stała zależność. Obrazują ją poniższy wykres.

windykacja zagraniczna

Powyższy wykres został sporządzany na podstawie wyników firm windykacyjnych odzyskujących pieniądze z tytułu transakcji o charakterze międzynarodowym. Proszę zwrócić uwagę na czerwony punkt – oznacza on istotny moment dla każdej wierzytelności, po upływie, którego szansa odzyskania pieniędzy gwałtownie spada.

Windykacja zagraniczna ma duże szanse powodzenia jeżeli odpowiednio szybko podejmie się działania a tym samym w odpowiednim momencie rozpozna się przyczynę braku zapłaty i dobierze odpowiednie środki.

Bieg firmowy we Wrocławiu 2016

Andrzej Żurawski                Komentarze (0)

W tym roku po raz pierwszy nasza kancelaria wzięła udział w biegu firmowym we Wrocławiu – corocznym evencie, którego ideą jest promowanie zdrowego stylu życia oraz działalność charytatywna.

Na starcie stanęło pięcioro śmiałków (w tym ja) i w takim też składzie dotarliśmy do finału biegu. Można więc ogłosić że nasz start zakończył się sukcesem. Mniejsza o czas i miejsce w rankingu – w końcu nie są one najważniejsze… 😉

Świetna atmosfera zdrowej rywalizacji, pozytywnie nastawieni do życia (i siebie nawzajem) uczestnicy, dobra organizacja – wszystko to sprawiło, że bardzo miło spędziliśmy czas i bez wątpienia również w przyszłym roku weźmiemy udział w biegu firmowym.

bieg_firmowy_2016

 

Wezwanie do zapłaty po niemiecku

Andrzej Żurawski        03 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Dawno temu zapomnieliśmy o czasach kiedy problemy z zapłatą od kontrahentów z Niemiec należały do rzadkości a wezwanie do zapłaty po niemiecku było dokumentem stosowanym w wyjątkowych sytuacjach.

Niestety od kilku lat daje się zaobserwować wyraźne pogorszenie wskaźnika terminowości regulowania należności przez przedsiębiorców niemieckich i to zarówno firm małych, jednoosobowych, jak i dużych podmiotów o ugruntowanej na rynku pozycji. Daje się to zaobserwować zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym (szczególnie często tego typu problemy są udziałem firm przewozowych i spedycyjnych).

Jeżeli na nic zdają się kolejne upomnienia wysyłane drogą elektroniczną, telefony są zbywane kolejnymi obietnicami zapłaty w bliżej nieokreślonym terminie warto abyś rozważył wystosowanie oficjalnego wezwania do zapłaty, które stanowi pierwszy krok na drodze do oficjalnej, sądowej drogi dochodzenia należności i jako takie potrafi wywrzeć znaczący wpływ psychologiczny na dłużnika.

Jak powinno wyglądać takie wezwanie do zapłaty? Jakie elementy powinno zawierać?

Nie ma jednego wzoru – są jednak pewne minimalne elementy, które koniecznie powinny zostać w wezwaniu ujęte aby zostało ono potraktowane na poważnie a nie jak kolejny „straszak”.

 1. Data oraz miejsce sporządzenia, np.:
 • Wroclaw, den 18. März 2016
 1. Właściwe określenie adresata wezwania – według reguł i zasad, o których więcej piszę tutaj.
 1. Nagłówek wezwania określający jego charakter – wskazanie czy jest to ostateczne wezwanie do zapłaty którego zignorowanie będzie prowadziło do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, czy też pismo, którego celem jest przypomnienie dłużnikowi o potrzebie wywiązania się z zobowiązania, np.:
 • MAHNUNG (upomnienie)
 • ZAHLUNGSAUFFORDERUNG (wezwanie do zapłaty)
 • VORGERICHTLICHE ZAHLUNGSAUFFORDERUNG (przedsądowe wezwanie do zapłaty)
 1. oznaczenie podmiotu w imieniu którego działa osoba wzywająca i określenie co jest przedmiotem wezwania, np.:
 • Im Namen von Herrn Krzysztof Kowalski mit dem Sitz in Polen: Brygadierów 8, 26-600  Radom, fordere ich Sie zur Zahlung des Betrages in Höhe von 7.000.01 EUR zuzüglich Zinsen.

(W imieniu Pana Krzysztofa Kowalskiego z siedzibą w Polsce: Brygadierów 8, 26-600 Radom, wzywam Państwa do zapłaty kwoty w wysokości 7.000.01 EUR powiększonej o odsetki.)

 1. Określenie źródła z jakiego wynika zaległość (np. faktura, umowa etc.), np.:
 • Der oben genannte Betrag umfasst die Zahlung für folgende Rechnungen, die Ihrer Firma ausgestellt wurden: Rechnung Nr. 110/9/2015 von 29.09.2015, Rechnung Nr. 111/9/2015 von 29.09.2015.

(Powyższa kwota obejmuje zapłatę za wystawione na Państwa firmę faktury: nr 111/09/2015 z dnia 09/29/2015, nr 112/09/2015 z dnia 29/09/2015)

 1. Podanie terminu zapłaty należności oraz określenie formy w jakiej płatność ma zostać dokonana (np. przelewem na podany numeru rachunku bankowego), np.:
 • Ich bitte Sie, den oben genannten Betrag innerhalb von 7 Tagen nach Eingang dieser Aufforderung auf das Bankkonto mit der Nummer………………. zu überweisen oder innerhalb dieses Termins einen Rückzahlungsvorschlag an die Anschrift userer Firma zu schicken.

(Proszę o przekazanie kwoty wskazanej powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania na rachunek bankowy o numerze …………………………… lub wysłanie w tym terminie propozycji spłaty na adres naszej firmy.)

 1. Wskazanie konsekwencji braku zapłaty zgodnie z wezwaniem, np.:
 • Erhalten wir von Ihnen, innerhalb von der festgesetzten Frist keine Zahlung bzw. keinen Rückzahlungsvorschlag, werden wir den Rechtsweg beschreiten. Sie werden dann zusätzliche, hohe Kosten tragen müssen und werden wegen Zahlungsverzugs mit gesetzlichen Zinsen belastet.

(Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie dokonana płatność jak również nie zostanie przedstawiona propozycja spłaty zadłużenia, podejmiemy kroki prawne. Będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty dodatkowych, wysokich kosztów oraz ustawowych odsetek za zwłokę.)

 1. Podpis osoby wysyłającej wezwanie wraz ze wskazaniem danych kontaktowych;
 • Den Zahlungsbeleg oder Rückzahlungsvorschlag schicken Sie bitte per Fax an die Nummer unserer Firma: (+48) 71 22344563 oder per E-Mail an: info@promotexabc.pl.

(Dowód wpłaty lub propozycję spłaty należy przesłać faksem na numer naszej firmy: (+48) 71 22344563 lub pocztą e-mail na adres: info@promotexabc.pl.)

 1. Zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki – jeżeli wysyłamy wezwanie do zapłaty po niemiecku korespondencją konwencjonalną – przy wykorzystaniu Poczty Polskiej wówczas obok zwykłego druku nadania przesyłki poleconej należy wypełnić również „pomarańczowy” druk potwierdzenia odbioru.

wezwanie do zapłaty po niemiecku

Poniżej wzór wezwania do zapłaty do pobrania w formacie doc.

Handel zagraniczny – może być bezpieczny

Andrzej Żurawski        13 marca 2016        Komentarze (0)

Handel zagraniczny i sposoby jego zabezpieczenia zaczyna być tematem zainteresowania co raz szerszej grupy przedsiębiorców i osób związanych z ich obsługa księgową i prawną.

We wtorek 16 lutego 2016r. wraz z mec. Łuczak Noworolnik i Elizą Brzezińską – przedstawicielkami poznańskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania mieliśmy przyjemność prowadzić szkolenie dla radców prawnych zrzeszonych w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Warunki jakimi dysponuje stołeczny samorząd radców prawnych może budzić podziw a nawet i zazdrość 😉 Sala konferencyjna na 400 a może i więcej osób, mimo swojej wielkości, dzięki dobremu systemu nagłaśniającemu umożliwia wszystkim chętnym na komfortowy udział w spotkaniu. Tak też było i tym razem – słuchaczy nie zabrakło mimo, że był to środek tygodnia, godzina poranna a tematyka prawnych aspektów handlu międzynarodowego złożona.

Na warsztatach zaprezentowany został system E – Codex pozwalający na pozyskiwanie orzeczeń w trybie europejskiego nakazu zapłaty oraz postępowania w sprawie drobnych roszczeń drogą elektroniczną. Co prawda aktualnie w ramach programu uczestniczy jedynie kilka państw europejskich – Polska, Niemcy, Włochy, Grecja, Austria, Estonia tym nie mniej organizatorzy przedsięwzięcia są przekonani, że system niedługo rozwinie się na całą Europę.

Obok systemu E- Codex wiodącym tematem były zabezpieczenia w handlu zagranicznym, czyli w uproszczeniu – jak przygotować się do handlu z zagranicznymi firmami aby zminimalizować ryzyko związane z niewykonaniem zobowiązania oraz jak postępować jeżeli do takiej sytuacji już doszło.

Jak zwykle tematów do dyskusji było bardzo wiele – pytania pojawiały się zarówno podczas warsztatów jak i w trakcie przerwy kawowej oraz po zakończeniu spotkania. Dominowały wątpliwości co do kwestii praktycznych:

 • Windykacja zagraniczna – jak ją prowadzić aby przyniosła, jak najlepsze rezultaty?
  Przede wszystkim powierzyć, ją profesjonalistom – wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub firmie windykacyjnej. Ewentualnie pracownikowi po odpowiednim szkoleniu.
 • Europejski Nakaz Zapłaty – czy można go uzyskać w sprawie o zapłatę czynszu? Tak. Dopuszczalne jest dochodzenie w trybie europejskiego nakazu zapłaty roszczeń związanych z współwłasnością, w tym związanych z należnościami czynszowymi.
 • Jak powinna być sformułowana umowa sprzedaży międzynarodowej aby zabezpieczyć interes sprzedawcy? Przede wszystkim należy przewidzieć właściwość prawa polskiego i właściwość sądu polskiego. Następnie należy przeanalizować dokładnie transakcję aby przewidzieć kwestie potencjalnie konfliktowe. Najlepiej jest pozostawić to wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej.
 • Ubezpieczenie w handlu międzynarodowym – czy warto? Na pewno warto zwrócić się do  kilku ubezpieczycieli z pytaniem o warunki, na jakich mogą zaoferować ubezpieczenie. Na ogół znajdują się w ogólnych warunkach umownych i uszczegóławiających je polisach ew. w jednolitych umowach. Należy uważnie przeanalizować zapisy na temat: limitów ubezpieczeniowych, zdarzeń odszkodowawczych, zakresu ubezpieczenia, definicji szkody ubezpieczeniowej, udziału własnego ubezpieczającego oraz oczywiście na wyłączenia odpowiedzialności.

Problematyka regulacji prawnych mających za przedmiot handel zagraniczny i międzynarodowe świadczenie usług jest złożona i wymaga kompleksowego spojrzenia uwzględniającego zarówno przepisy krajowe, jak i międzynarodowe (w tym unijne).

Osobom chcącym być na bieżąco w tej złożonej materii zalecam śledzenie niniejszego bloga oraz udział w kolejnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przy moim udziale. Aby dowiedzieć się na temat kolejnych edycji wystarczy skontaktować się mailowo lub subskrybować bloga – wypełniając formularz znajdujący się po lewej stronie.

Do zobaczenia na kolejnych szkoleniach i warsztatach  z zakresu handlu zagranicznego i sposobów jego zabezpieczania !